Forside

Musikforeningen In Tune | Holbæk | All rights reserved 2016

Keep Calm Stay In Tune

Nye bands søges

Musikforeningen In Tune har stadig åbent for tilmelding af nye rytmiske bands.

(pt. 4 ledige øvetider)

Vi optager alle slags bands, men især bands som spiller originalmusik.

For tilmelding: Udfyld Blanketten!  på siden Kontakt/Indmeldelse.

Musikforeningen In Tune holder til på Kulturkasernen og har til formål at støtte amatørmusikerne i Holbæk.

Foreningen har to øvelokaler, der er fuldt udstyret med instrumenter, sanganlæg, studiefaciliteter m.m.

Der rådes endvidere over udstyr, der stilles til rådighed, når foreningens medlemmer/bands skal ud og spille.

Musikforeningen In Tune blev etableret i marts 1992, under navnet Seniorklubben.

Udover foreningens navn var "Seniorklubben" også beskrivelsen af en ny mulighed for tidligere elever af Holbæk Kommunale Musikskole.

Foreningen udviklerede sig gennem årene, til at blive et mere og mere selstændigt organ, og ændrede derfor passende navn til Musikforeningen In Tune omkring år tusindeskiftet.

I dag finder man stadig medlemmer fra den spæde start, men også nye medlemmer som har en brændende passion for musik.

I dag holder In Tune til på Holbæk Kulturkaserne og er et aktivt medlem af Kulturkasernens brugerråd, bestyrelse og daglige liv.

Om Musikforeningen In Tune